Házirend


A Madison Monor szépségszalon fodrászati rész üzemeltetését (Poloznik Tímea, 2200 Monor, Móricz Zs. u. 29. ) végzi.
A Házirend célja, hogy meghatározza a szalon területén tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

• Információkérés telefonon hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között lehetséges.
• A szalon szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időben vehetők igénybe. Kivéve, ha az jogszabályt nem sért
és az üzemeltető előzetesen engedélyezte.
• Ünnepnapokon a szalon minden esetben zárva tart!
• Vendégeinket a fodrászatban bejelentkezés nélkül fogadjuk.
• A vendégeket egymás után, érkezési sorrendben fogadjuk.
• Az üzleteben minden szolgáltatás azonnal készpénzben fizetendő, hitel nincs, az árak nem alkuképesek.
• Az egészség számunkra is kulcsfontosságú kérdés. A többi vendég és saját egészségünk megőrzése érdekében kérjük, csak egészségesen vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ha betegnek érzi magát, kérjük látogasson el hozzánk új időpontban!
• Előzetes engedély nélkül a szalonban tilos bármilyen képi vagy hanganyagot rögzíteni.
• A szalon területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A szalon használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
• A szalon egész területén TILOS a dohányzás.
• A szalon egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok és alkohol fogyasztása vagy ezekkel való
visszaélés szigorúan TILOS!
• Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
• A szalon területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
• A fodrász szalon területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, és a kulturált viselkedés.
• A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
• A szalon üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
•  A fodrász szalon területén a vendég által okozott kárt teljes mértékben a károkozó téríti meg.
• A talált tárgyakat minden vendég köteles leadni!
• A szalon területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: - Mentők: (baleset esetén) 104 - Tűzoltóság (tűz esetén) 105 - Rendőrség (rendbontás esetén) 107 - Általános segélyhívó (bármely esetben) 112
• A szalon üzemeltetője fenntartja a jogot, a fodrász szalon egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
• A szalon jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a  szalon faliújságján és honlapján elérhető és áttekinthető.
• A fodrászat nyitva tartási rendje: H, K, Cs: 8-16; Sz, P: 10-18.
• A szolgáltatások igénybevételével Vendégünk automatikusan elfogadja a Házirend szabályait.
• A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja és kiegészítheti. Érvényes: 2023.03.01-től visszavonásig.